Vapenring, rund

Rund 13x13mm:

Denna herring med måttet 13x13 mm på stenen är en bra storlek på en ,mans hand

Rund 11x11mm:

Denna ring är i första hand tänkt som en damring.

Erik Swedenborg  · tel 08-716 45 75  · fax 08-716 45 25  · info@vapenringen.se  · www.vapenringen.se