Gravyr

Gravyrarbeten i ädelstenar är än idag uteslutandeett rent hantverk.Inga maskiner kan ersätta den manuellaskickligheten i detta krävande hantverk.

Det innebär att varje ädelstensgravyr är unik.Det är bara i undantagsfall som man kan gravera i metall med maskinell hjälp.

Även här är det hantverkarens skicklighet i att hantera verktyget som är avgörande för gravyrbildens kvalitet.

Ädelstensgravören:

arbetar på fri hand och det är bara med sina egna händer som han arbetar fram gravyrbilden. För detta arbete krävs det en mängd olika fräsar, som med hjälp av en diamanthaltig olja arbetar sig in i stenmaterialet.

Kontrollavtryck:

Vapenbilden är av ett frimärkes storlek. För sigill görs gravyren spegelvänd, vilket ger ett reliefliknande avtryck i sigillacket. Ni får alltid Er ring levererad tillsammans med gravörens kontrollavtryck.

Metallgravyr:

Här skiljer man mellan den mycket djupa, tredimensionella och spegelvända sigillgravyren och den ”läsbara” och icke-spegelvända, tvådimensionella ytgravyren. Den senare används företrädesvis på bägare, pokaler och bestick.


Silver


Guld

Heraldiken färger:

De få färger som används i heraldiken återges i gravyren genom olika skrafferingar. Silver har ingen skraffering och guld görs synligt med punkter.


Blå


Grön


Rött


Purpur


Svart

Gravyrexempel
Erik Swedenborg  · tel 08-716 45 75  · fax 08-716 45 25  · info@vapenringen.se  · www.vapenringen.se